top of page
AEnB2Ur5juO1svp3OGX2fnqA1bsA2TWa04sgeF-7NF4k9fCx4z3cF7Yk6FgXOIE0PpuOy9L-52eXmzNwKtwe9CIvx-

KONSULTASJON OG VEILEDNING

Varighet fra en time til en dag etter avtale mellom kursholder og oppdragsgiver. Kan gjennomføres digitalt.

Veiledningen tilpasses behovet til den enkelte kliniker og/eller institusjon, og kan gjennomføres både individuelt og på gruppenivå.

bottom of page