top of page

HVA ER TBT-S?

Et kort utdrag fra presentasjon av TBT-S ved Fagfokus-konferansen om Spiseforstyrrelser, 27.-28. mai 2024.

Brain Image.webp

Temperament Based Therapy with Support (TBT-S)

Forskning innen genetikk og nevrobiologi har ført til økt kunnskap om spiseforstyrrelser. Studier innen hjerneskanning og nevrokognisjon har vist at det er visse personlighetstrekk som ser ut til å være involverte i utviklingen og opprettholdelsen av denne lidelsen (for eksempel perfeksjonisme, behov for forutsigbarhet, tvang og angst). Denne kunnskapen har blitt implementert i en ny behandling kalt TBT-S. 

TBT-S kan være nyttig for flere former for spiseforstyrrelser, men er spesielt rettet mot utfordringer knyttet til angst, «spiseforstyrrelsesstøy» og tvang, og hvor man kan gjenkjenne seg i personlighetstrekk som perfeksjonisme, rigiditet og detaljfokus. Behandlingen er frivillig og det forutsettes at både pasienter og støttepersoner er aktive deltakere i uken.

TBT-S strekker seg over fem sammenhengende dager, mandag til fredag. Behandlingen kombinerer gruppe- og individualterapi med psykoedukasjon og er tilpasset personer over 18 år. Deltakelse i programmet krever at pasienten har med seg minst én (maks 4) støtteperson (foreldre, søsken, samboer, venn e.l.) som forplikter seg til å delta ved hele behandlingsforløpet.

bottom of page