top of page

21.-23. september 2023

Stolt over å få presentere resultatene fra den norske studien av gjennomførbarhet og tilfredshet med TBT-S til europeiske kollegaer ved European Council on Eating Disorders.

24.-25. mai 2023

Takk til ale som deltok på 2-dagers workshop med Laura Hill og Kristin Stedal, arrangert av  Regional Seksjon Spiseforstyrrelser (RASP). Stort engasjement og en glede å få dele erfaringer på tvers av klinikker. 

Takk for invitasjonen til å presentere TBT-S på vårmøtet til det Svenska Ätstörningssällskapet (SEDS), på Piperska Muren, i Stockholm! Det var også en stor glede å få utveksle erfaringer med, TBT-S-kollegaer fra Örebro.

6469f89ed8def980a49c35978be29453.0.jpg
Bristol SFkonferanse 2023_1.jpg

21.04.2023

Det var en glede å få  presentere TBT-S på den norske spiseforstyrrelseskonferansen, fredag den 21. april på hotell Bristol i Oslo. Takk til alle som kom!

LEDC.png

16.03.2023

TAKK til alle som deltok på workshopen om TBT-S på London IEDC den 16. mars 2023.

#LEDC2023

Foto: Therese F. Mathisen

Klinikknær forskning.jpg

18.11.2022

Seminar om Klinikknær Forskning ved OUS (KPHA)

TBT-S-gruppen er takknemlig for å få anledning til å dele erfaringer fra forskning i klinikk med kollegaer ved Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet (KPHA) ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.

08.-10. november 2022

TBT-S Level 2

Stor takk til engasjerte deltakere fra både inn- og utland som nå er sertifisert i TBT-S Nivå 2. 

TBT-S manual.webp

07.09.2022

Takk til alle deltakere på Workshop om TBT-S ved årets Nordiske kongress om spiseforstyrrelser (NEDS).

Presentasjon 1.jpg
Presentasjon EDRS.jpg

15.09.2022

Tilbakemeldinger og mål på tilfredshet hos norske TBT-S-deltakere ble presentert ved det internasjonale årlige møtet for forskere innen spiseforstyrrelser, denne gang i Philadelphia, USA.

14.12.2021

Nasjonalt Forskningsseminar for Spiseforstyrrelser

"Temperamentbasert terapi med støtte: Teori og Empiri" var temaet for foredraget som ble presentert ved forskningsseminaret for spiseforstyrrelser på Gardermoen i desember. 

icon_margin_transparent_color2-white.png
bottom of page