top of page
Image by Milad Fakurian

TBT-S

Individfokusert og nevrobiologisk basert behandling for spiseforstyrrelser

TBT-S forklarer spiseforstyrrelsen med hjelp av forskning. Løsningene er gode. For første gang ser jeg en slutt på denne sykdommen"

Støtteperson

Graphic Shapes

VÅRT OPPDRAG

Vi tilbyr opplæring til klinikere, og andre innen spiseforstyrrelsesfeltet, som ønsker å inkludere personlighetstrekk, temperament og biologiske mekanismer - i tillegg til støttepersoner - i arbeidet med spiseforstyrrelser.

Graphics

VÅR VISJON

Vi arbeider for å bevege feltet fremover mot en praksis som integrerer og inkluderer temperament, neurobiologisk forskning og støttepersoner inn i behandlingene.

bottom of page