top of page
Image by Milad Fakurian

TBT-S

Individfokusert og nevrobiologisk basert behandling for spiseforstyrrelser

TBT-S forklarer spiseforstyrrelsen med hjelp av forskning. Løsningene er gode. For første gang ser jeg en slutt på denne sykdommen"

Støtteperson

Graphic Shapes

TBT-S Kurs & Opplæring

Vi tilbyr opplæring til klinikere, og andre innen spiseforstyrrelsesfeltet, som ønsker å inkludere personlighetstrekk, temperament og biologiske mekanismer - i tillegg til støttepersoner - i arbeidet med spiseforstyrrelser.

Graphics

TBT-S Training Institute

TBT-S Training Institute jobber for å bevege feltet fremover mot en klinisk praksis som integrerer og inkluderer temperament, neurobiologisk forskning og støttepersoner inn i behandlingene.

bottom of page