top of page

UTDANNINGSMULIGHETER

Kurs og opplæring i TBT-S-metoden

Alle kursrekkene bygger på manualen av Hill, Peck og Wierenga (2022): Temperament Based Therapy with Support for Anorexia Nervosa: A Novel Treatment som kan bestilles her

Kursene er sertifisert og godkjent av TBT-S Training Institute

full_margin_transparent_white.png

TBT-S NIVÅ 1

AEnB2Ur5juO1svp3OGX2fnqA1bsA2TWa04sgeF-7NF4k9fCx4z3cF7Yk6FgXOIE0PpuOy9L-52eXmzNwKtwe9CIvx-

 Introductory Level Training

Nivå 1 er en sammenfattet norsk versjon av TBT-S Video Trainings  som tilbys via TBT-S-instituttet i USA. Nivå 1 bygger på TBT-S-manualen og det forutsettes at deltakerne har lest manualen i forkant.

TBT-S NIVÅ 2

AEnB2Ur5juO1svp3OGX2fnqA1bsA2TWa04sgeF-7NF4k9fCx4z3cF7Yk6FgXOIE0PpuOy9L-52eXmzNwKtwe9CIvx-

 Intermediate Level Training

Nivå 3 går over tre dager og går i detalj på TBT-S-modulene - med særlig fokus på praktisk gjennomgang av verktøyene. Kurset tilrettelegges for behovet til deltakerne. 


Krav til deltakelse:

 1. Lest manualen

 2. Ha fullført Nivå 1 opplæringen på norsk, eller minimum 6 timer med opplæringsvideoer fra TBT-S Video Trainings

TBT-S NIVÅ 3

AEnB2Ur5juO1svp3OGX2fnqA1bsA2TWa04sgeF-7NF4k9fCx4z3cF7Yk6FgXOIE0PpuOy9L-52eXmzNwKtwe9CIvx-

Advanced Level Training

Nivå 3 består av fire 2-timers veiledninger, over fire måneder (totalt 8 timer). Nivå 3 fokuserer på kliniske spørsmål og integrering av TBT-S i klinisk praksis. 

Krav til deltakelse:  

  1. Lest manualen

  2. Fullført nivå 1 opplæring

  3. Fullført nivå 2 opplæring

bottom of page